Per Han - copywriter, Stockholm

Arbetsmiljöverket

Ett budskap måste vara tydligt och information måste vara begriplig. Därför finns Svenska språkrådet och regler för klarspråk. Allt för att göra språklig kommunikation förståelig för så många som möjligt. Jag drar gärna mitt strå till den stacken. Här nedan är några exempel från ett samarbete med Arbetsmiljöverket.

Affisch

Film

Brev

Annons

Nästa jobb: