Per Han - copywriter, Stockholm

Hej. Med det skrivna ordet som grund hjälper jag verksamheter i alla storlekar att bli sedda, förstådda och uppskattade. Tydligt och målgruppsanpassat, kort eller utförligt. Allt i samklang med uppdragsbeskrivning och omvärld.

Utvalda jobb