Per Han - copywriter, Stockholm

Telenor Företag

Jag har producerat content för Telenors företagskunder: nyhetsbrev, långa artiklar, snabba inlägg i sociala medier, filmade seminarier, intervjuer med sakkunniga, informationsfilmer om nya produkter, ux-copy som leder användaren rätt, med mera. 

Nyhetsbrev

Inlägg sociala medier

Redaktionella artiklar

Informationsfilm

Nästa jobb: